Erfaringer

mobiltelefoner i klasselokale

I dag innfører flere skoler et totalt eller delvis mobilforbud

Barna konsentrerer seg bedre i klassen og danner nye samfunn utenfor den digitale verden. Les en artikkel fra Kristeligt Dagblad om transformasjonen av en mobilfri skole som bruker telefonrammen.

Se dansk TV program på DR Den Mobilfrie Skole. Programmet omhandler Skægkærskolen i Silkeborg, som har hatt stor suksess med å oppbevare elevenes mobiltelefoner gjennom skoledagen. Barna i klassen har ikke mobiltelefonen på seg, og lærer Helen Riisgaard uttaler: “Jeg synes jeg har mine elevers oppmerksomhet i større grad enn jeg hadde tidligere. De fleste elever har også opplevd det mobilfrie klasserom som en befrielse.”

Mobilhotell forbedrer konsentrasjonen

“Jeg synes det er enklere å konsentrere meg og følge med i timene. Når vi sitter konsentrert, blir vi ikke lenger forstyrret av telefonen,” sier Andreas Fisker Jokumsen, elev på Skægkærskolen. De foreløpige erfaringene er at den mobilfrie undervisning også har gitt helt andre sosiale vaner. Elevene spiller kort og leker sammen. De får ikke utlevert telefonen før skoledagens slutt.

Les hva andre skriver

the london school of economics and political science

Skoler hvor elevene ikke har mobilen tilgjengelig i løpet av skoledagen, har bedre test-resultater enn skoler hvor det er tillatt at elevene har telefonen fremme. Les forskningsartikkelen fra London School of Economics

tv lorry logo

Se innslaget i dansk TV2, hvor Alexander Strand og elever fortæller om oplevelserne som mobilfri.

computerworld logo

Les artikkelen i norsk Computerworld om bakgrunnen og motivasjonen for Telefonrammen og mobiloppbevaring.

citat alex soojung

Les om fighting digital distraction om “forstyrrelsesavhengigheten” av smarttelefoner og nye teknologier ved Alex Soojung-Kim Pang, forfatteren bak boken “Distraction Addiction”.

I dag innfører flere skoler et totalt eller delvis mobilforbud