Erfaringer

I dag innfører flere skoler et totalt eller delvis mobilforbud

Børnene koncentrerer sig bedre i timerne og danner nye fællesskaber uden for den digitale verden. Læs artikel fra Kristeligt Dagblad om forvandlingen på en mobilfri skole der benytter Telefonrammen.

Se dansk TV program på DR Den Mobilfrie Skole. Programmet omhandler Skægkærskolen i Silkeborg, som har hatt stor suksess med å oppbevare elevenes mobiltelefoner gjennom skoledagen. Barna i klassen har ikke mobiltelefonen på seg, og lærer Helen Riisgaard uttaler: “Jeg synes jeg har mine elevers oppmerksomhet i større grad enn jeg hadde tidligere. De fleste elever har også opplevd det mobilfrie klasserom som en befrielse.”

“Jeg synes det er enklere å konsentrere meg og følge med i timene. Når vi sitter konsentrert, blir vi ikke lenger forstyrret av telefonen,” sier Andreas Fisker Jokumsen, elev på Skægkærskolen. De foreløpige erfaringene er at den mobilfrie undervisning også har gitt helt andre sosiale vaner. Elevene spiller kort og leker sammen. De får ikke utlevert telefonen før skoledagens slutt.

Les hva andre skriver

Skoler hvor elevene ikke har mobilen tilgjengelig i løpet av skoledagen, har bedre test-resultater enn skoler hvor det er tillatt at elevene har telefonen fremme. Les forskningsartikkelen fra London School of Economics

Se innslaget i dansk TV2, hvor Alexander Strand og elever fortæller om oplevelserne som mobilfri.

Les artikkelen i norsk Computerworld om bakgrunnen og motivasjonen for Telefonrammen og mobiloppbevaring.

Les omtale på Deliberate Rest, en blogg om “forstyrrelsesavhengigheten” av smarttelefoner og nye teknologier ved Alex Soojung-Kim Pang, forfatteren bak boken “Distraction Addiction”.