Historien

elever med mobiltelefoner og oppgaver

Solgt til over 1000 skoler

Telefonrammen er utviklet av lektor Alexander Strand fra Himmelev gymnasium i Roskilde. Ideen oppstod etter et akutt behov, og skolen har brukt den siden 2013 med gode resultater.

Med mobilhotell forstyrrer telefonene ikke lenger elevene og gjør det enklere for dem å konsentrere seg om undervisningen. For når telefonen ikke er fysisk tilgjengelig i timen, får elevene bedre kontakt med læreren og opplever et bedre sosialt og faglig fellesskap.

Den første prototype blev bygget av Alexander i træ og prøvet som “eksperiment”. Resultater med bedre karakterer i de mobilfrie klasser i 2013 førte til produksjon og salg av Telefonrammen – nu solgt til over 1000 skoler i Norge, Danmark og utlandet.

En pause fra sociale medier

“Mine elevers mobilbruk er preget av en form for avhengighet, hvor de sosiale medier hele tiden skal sjekkes. I første omgang var løsningen å få telefonene lagt ned i sekken, men på forunderlig vis kom de kjapt opp igjen. Da måtte jeg innta oppdragerrollen isteden for den undervisende.” Rune Barløse Jensen, samfunns- og mediefag, Himmelev gymnasium

Reduserer forstyrrelse i undervisningen

“Telefonrammen gir, helt uten anstrengelse, elevene langt bedre muligheter til å få utbytte av undervisningen. Samtidig kan jeg se at elevene snakker mer med hverandre om det som foregår i undervisningslokalet, og ikke det utenfor.” Peter Ibsen Hansen, kjemi og matematikk, Himmelev gymnasium

mobilrom med navn
Mobilhotell

Bestill telefonrammen online allerede i dag

På hjemmesiden kan du bestille telefonrammen i grå og sort, enkeltvis eller i pakker på 10 stk.

Betaling med kredittkort, via faktura eller EHF.

Se våre produkter