Erfarenheter

Mobilhotell

Flera skolor inför i dag helt eller delvis mobilförbud

Barnen koncentrerar sig bättre på lektionerna och känner ny gemenskap utanför den digitala världen. Läs artikeln från Kristelig Dagblad om förvandlingen på en mobilfri skola som använder Telefonrammen.

Se det danska tv-programmet från DR, Den mobilfrie Skole (Den mobilfria skolan). Programmet handlar om Skægkærskolen i Silkeborg i Danmark som har haft stor framgång med att samla in mobiltelefonerna vid skoldagens början och inte lämna tillbaka dem till eleverna förrän när skoldagen är slut. Barnen i klassen har ingen mobiltelefon på sig och läraren Helen Riisgaard instämmer: “Jag tycker att jag har mina elevernas uppmärksamhet mer än jag hade tidigare. De flesta elever har också upplevt den mobilfria klassrummet som något befriande.”

Förbättrar koncentrationen

“Jag har helt klart lättare att koncentrera mig och följa med på lektionerna. Vi vill inte bli störda när vi koncentrerar oss,” säger eleven Andrew Fisker Jokumsen från Skægkærskolen. Erfarenheten hittills är att mobilfri undervisning också har gett helt andra sociala vanor. Eleverna spelar kort och boll tillsammans innan de får tillbaka sina telefoner när skoldagen är slut.

Mobillåda fylld med telefoner

Läs vad andra skriver

the london school of economics and political science

Skolor där eleverna inte har mobiltelefonerna tillgängliga i skolan uppvisar bättre resultat än skolor där mobiler tillåts. Läs om forskningen på Folkeskolen.dk eller hämta forskningsartikeln från London School of  Economics.

tv lorry logo

Se ett inslag från TV2Lorry i dansk tv där elever berättar om sina erfarenheter om mobilfri skola.

computerworld logo

Läs artikeln i Computer World, där Alexander Strand berättar om bakgrunden till mobilförvaringen.

citat alex soojung

Läs det amerikanska blogginlägget  av Alex Soojung-Kim Pang, författare till boken om “störningsberoendet” av smartphones och ny teknik med titeln “Distraction Addiction”.