Bakgrund

Solgt til over 1.000 skoler

Telefonrammen har utvecklats av gymnasielektor Alexander Strand från Himmelev Gymnasium i Roskilde i Danmark. Idén uppstod ur ett akut behov och har testats sedan 2013 med goda resultat. Eleverna tycker att det är lättare att koncentrera sig, får bättre kontakt med läraren och upplever en ökad social och ämnesmässig gemenskap när mobilen inte är fysiskt tillgänglig under lektioner och grupparbeten.

Den första prototypen byggdes av Alexander i trä och testades som ett “experiment”. Förbättrade betyg i de mobilfria klasserna 2013 ledde till en önskan om en låda för mobiltelefoner i alla klasser på Himmelev Gymnasium. Det blev startskottet för produktion och försäljning av Telefonrammen i plast.

Telefonrammen har sedan sålts till fler än 1000 skolor i Sverige, Danmark och utomlands.

En paus från sociala medier

“Mina elevers mobilanvändning präglas av ett slags beroende där de hela tiden måste kolla vad som händer på sociala medier. Inledningsvis var lösningen att få ner mobilerna i deras väskor, men på något underligt sätt dök de snabbt upp igen. Så jag var tvungen att ta på mig den sociala och fostrande rollen istället för den pedagogiska.” Rune Barløse Jensen, Samhällskunskap/Mediekunskap, Himmelev Gymnasium

Bättre utbyte av undervisningen

“Telefonrammen ger helt utan ansträngning eleverna mycket bättre möjligheter att få bra utbyte av undervisningen. Jag kan också se att de pratar mer med varandra. Om det som sker i klassrummet, inte utanför. ” Peter Ibsen Hansen, Kemi/Matematik, Himmelev Gymnasium.

mobillåda med namn
Mobilhotell

Beställ Telefonrammen till din skola

Till vänster ser du den senaste versionen av Telefonrammen, en flexibel och praktisk låda för mobiltelefoner. Lådan är av solid återvunnen plast och tillverkas i Danmark.

Telefonrammen finns i färgerna grått och svart – och säljs en och en eller i förpackningar om 10 st.

Se våra produkter